Logo Bulaja naklada
The Cat Time Stories
 

O NAMA
NOVOSTI
izdanja
NAGRADE
KONTAKTI
REGISTRACIJA
DOWNLOADS
WEB SHOP
ENGLISH

 CD-ROM
"Klasici hrvatske književnosti I.
- epika, ROMANI, novele"

Popis autora i djela

Marko Marulić: Judita

Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje

Petar Zoranić: Planine

Ivan Gundulić: Osman; Suze sina razmetnoga

Ignjat Đurđević: Uzdasi Mandalijene pokornice; Suze Marunkove

Pavao Ritter Vitezović: Odiljenje sigetsko

Antun Kanižlić: Sveta Rožalija

Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskoga (izbor)

Matija Antun Relković: Satir iliti divji čovik

Asan-aginica (narodna)

Usmene narodne priče

Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića; dopuna Gundulićevog Osmana (14. i 15. pjevanje)

Luka Botić: Bijedna Mara

August Šenoa: Povjestice; Zlatarovo zlato; Seljačka buna; Čuvaj se senjske ruke; Prijan Lovro; Prosjak Luka; Karanfil sa pjesnikova groba

Josip Eugen Tomić: Zmaj od Bosne; Melita; Opančareva kći

Rikard Jorgovanić: Mlinarska djeca

Eugen Kumičić: Začuđeni svatovi; Gospođa Sabina; Olga i Lina; Urota zrinsko-frankopanska

Ante Kovačić: U registraturi; Fiškal; odabrane pripovijetke (Ljubljanska katastrofa; Zagorski čudak; Ladanjska sekta)

Ksaver Šandor Gjalski: Pod starim krovovima; U noći; Janko Borislavić; Dolazak Hrvata

Josip Kozarac: Mrtvi kapitali; odabrane novele (Slavonska šuma; Donna Ines; Tena; Mira Kodolićeva; Oprava)

Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići; odabrane novele (U glib; Iz velegradskog podzemlja; Nezasitnost i bijeda;
Pripovijest o Marcelu Remeniću
)

Fran Mažuranić: Lišće, Lišće i druga djela, Novo lišće

Vladimir Nazor: Medvjed Brundo; Veli Jože; odabrane pripovijetke (zbirka S ostrva, iz grada i sa planine (izbor);
Albus kralj; Boškarina; Otac; Štap; Mali Štefek s Medveščaka; Penzija pometača Jožine)

Milan Begović: Giga Barićeva

Janko Leskovar: Propali dvori; odabrane pripovijetke (Misao na vječnost; Katastrofa; Poslije nesreće; Jesenski cvijeci; Priča o ljubavi; Patnik; Bez doma)

Dinko Šimunović: odabrane pripovijetke (Mrkodol; Muljika; Duga; Rudica; Alkar; Pojila; Đerdan; Krčma; Kukavica; Đemo; Jakov Desnica i golubovi; Sirota; U planinama; Zvijezde)

Ivan Kozarac: Đuka Begović

Franjo Horvat Kiš: Ženik; Obijalo

Antun Gustav Matoš: odabrane pripovijetke (Kip domovine leta 188*; Pereci, friški pereci...; Camao; Samotna noć; Nekad bilo - sad se spominjalo; O tebi i o meni; Lijepa Jelena; Poštenje; Balkon; Put u ništa; Cvijet sa raskršća; Sjena; Ljubav i dubljina; Miš)

Janko Polić Kamov: Isušena kaljuža; odabrane pripovijetke ("Ecce homo!"; Brada; Žena; Katastrofa; Žalost; Sloboda; Bitanga)

Ivana Brlić Mažuranić: Čudnovate zgode šegrta Hlapića; Priče iz davnine; Jaša Dalmatin potkralj Gudžerata

Branimir Wiesner Livadić: Novele (1910)

Ulderiko Donadini: Bauk; Kroz šibe; odabrane pripovijetke (Đavo gospodina Andrije Petrovića; Doktor Kvak;
Jakov Žleb; Dunja
)

Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza; Hrvatski bog Mars

Ivan Goran Kovačić: Jama; odabrane pripovijetke (Za prozorskim staklom; Konak; Bor na smetištu; Zvonce; Uskrslo proljeće; Mlinari; Iza ugla; Farizej; Mrak na svijetlim stazama; Smrt u čizmama; Probuđeni Djedovi; "Pozno cvijeće"; Sedam zvonara majke Marije)

Sva su djela u integralnim verzijama, osim gdje je posebno naznačeno da se radi o izboru. Sva djela popraćena su rječnicima manje poznatih riječi, tumačima imena i objašnjenjima.

 

  Klasici 1 front
Klasici 1 CD
Klasici 1 back

1 knjiga 1 kunu