Logo Bulaja naklada
The Cat Time Stories
 

O NAMA
NOVOSTI
izdanja
NAGRADE
KONTAKTI
REGISTRACIJA
DOWNLOADS
WEB SHOP
ENGLISH

  Klasici II

 

Nakladnik:
Bulaja naklada
Zagreb, Radnički dol 8
tel: 01/4851170; 01/4823029
; 0800 285252; fax: 01 4823357
0800/BULAJA / info@bulaja.com  /  www.bulaja.com

Za nakladnika:
     Zvonimir Bulaja
Urednik:
     Zvonimir Bulaja
Dizajn i izrada sučelja:
     Helena Bulaja
Unos (skeniranje):
     Helena Bulaja, Zvonimir Bulaja, Ivan Kralj, Ivo Rađa, Jakov Vilović
Korektura:
     Ivan Bulaja, Toni Bulaja, Zvonimir Bulaja, Marijana Madunić, Ivan Mandić, Dijana Pribačić, Sabina Pstrocki
Bilješke o pjesnicima:
     Marijana Madunić, Zvonimir Bulaja
Pjesme čitaju:
     Tomislav Rališ, Joško Ševo
     Snimljeno u studiju Marija Mirkovića.

 
  Napomene urednika impresum & napomene urednika
 

 

 

Zahvaljujemo prof. dr. Zoranu Kravaru na stručnoj pomoći i savjetima.

Zahvaljujemo Tanji Radović i knjižnici "Vladimir Nazor", Zagreb.

Posebno zahvaljujemo g. Miroslavu Vukmaniću.

Special thanks to mr. Chris Cant.

 

Prilikom izrade rječnikâ i tumačâ imenâ uz pojedina djela, konzultirana su sljedeća izdanja:

  • Bratoljub Klaić: Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1984.
  • Vladimir Anić: Rječnik hrvatskog jezika, 2. dopunjeno izdanje, Novi Liber, Zagreb, 1996.
  • Akademijin rječnik, JAZU, Zagreb, 1904-1910.
  • Opća enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, 1982.
  • Likovna enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, 1966.
  • Abdulah Škaljić: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Svjetlost, Sarajevo, 61989.
  • Rječnici u ediciji Pet stoljeća hrvatske književnosti

odnosno korišteni su izvori navedeni u napomenama uz pojedina djela.

Alat za pretraživanje Spy-CD:
    PHD Computer Consultants Ltd
    http://www.phdcc.com/

Spy-CD search tool provided by
    PHD Computer Consultants Ltd
    http://www.phdcc.com/

 

Pri izradi ovog CD-ROM-a uložen je maksimalni mogući trud i pažnja, te su svi uključeni materijali pažljivo kontrolirani, korigirani i testirani. Međutim, ALT F4 d.o.o. i autori ne mogu biti odgovorni za bilo kakve štete, izravne i neizravne, prouzročene upotrebom ovog CD-ROM-a ili uključenog softvera, odnosno pogreškama u pojedinim tekstovima (nekompletni, netočni ili oštećeni podaci, greške pri unosu, povreda autorskih prava ili drugih propisa o intelektualnom vlasništvu).

 

TISAK
Sony DADC Austria AG

ISBN: 953-6737-02-7

 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Acrobat logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Microsoft Internet Explorer and MS-DOS are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

 

C 2000. ALT F4 d.o.o.
Sva prava pridržana.

 
  povratak na "Klasike II"

 
  napomene urednika...  
 


Nakon što je prvi CD-ROM iz ove edicije, "Klasici hrvatske književnosti I. - epika, romani, novele" doživio uspjeh u svakom pogledu, konačno je pred nama i drugo izdanje iz istog niza: "Klasici hrvatske književnosti II - pjesništvo". Prema kompleksnosti građe, ovaj je projekt bio daleko složeniji za realizaciju od prvog CD-ROM-a, a i prema količini mu se približio.

Pri oblikovanju sučelja uvažene su brojne vrlo korisne sugestije korisnika prvog CD-ROM-a, te smo ga nastojali unaprijediti i učiniti lakšim za korištenje. Osobito se ističu dvije novosti: mogućnost pretraživanja svih pjesama, te, možda najvažnije, sedamdesetak antologijskih pjesama koje su dostupne u zvučnom zapisu, u interpretaciji glumaca i profesora na Akademiji dramskih umjetnosti Tomislava Rališa i Joška Ševe.

"Pjesništvo" sadrži pjesnička djela najpoznatijih hrvatskih književnika, od pučke srednjovjekovne književnosti, preko renesanse i baroka, ilirizma i romantizma, moderne, do sredine dvadesetog stoljeća. Važniji pjesnici zastupljeni su bilo kompletnim pjesničkim opusima, bilo izborima koji pokrivaju značajniji dio njihovog pjesničkog stvaralaštva. Manje poznate i našem dobu manje privlačne autore predstavljamo većim ili manjim izborom. Kod suvremenih autora, Vladimira Nazora, Miroslava Krleže i Tina Ujevića, izbor je uvjetovan činjenicom što je za objavljivanje njihovih djela bilo potrebno platiti naknadu za autorska prava, pa smo stoga u skladu s mogućnostima bili prisiljeni na odstupanje od navedenih načela. Međutim, vjerujemo da pjesme tih autora koje donosimo ipak zadovoljavajuće prezentiraju njihovo pjesničko djelo u cjelini. Zbog istog razloga, odnosno zbog previsoke naknade, morali smo odustati od objavljivanja nekih suvremenih autora koji su prvotno bili najavljeni. Poseban smo prostor posvetili najstarijim pjesnicima, budući da su djela nekih od njih prvi i jedini put cjelovito objavljena u Akademijinoj ediciji Stari pisci hrvatski - u 19. stoljeću! - pa su vrlo teško nabavljiva. Primjerice, pjesme Mavra Vetranovića objavljene su 1871. godine, a Zbornik Nikše Ranjine posljednji put 1937. godine. Za važnije starije autore na jednom smo mjestu sakupili i one njihove pjesme koje su otkrivene u međuvremenu, nakon tih kapitalnih izdanja, tako da ovo elektronsko izdanje predstavlja prvo sabrano izdanje njihovog pjesničkog opusa.

Posebne cjeline čine starije kajkavsko pjesništvo, izbor iz narodne (usmene) lirike, te pjesnici ilirskog preporoda i romantizma. Neki od pjesnika koji se mogu uvrstiti u ovu posljednju kategoriju zbog svojeg su značaja predstavljeni posebnim izdvojenim "stranicama" (Preradović, Vraz, Mažuranić, Šenoa, Palmović, Jorgovanić...) i predstavljeni bogatijim izborom iz djela ili kompletnim pjesničkim opusom, pa su tako u jedinici "Pjesnici ilirskog preporoda i romantizma" ostali "manji" pjesnici, koje danas poznajemo po svega nekoliko pjesama, ali koje čine nezaobilazan dio nacionalne baštine.

Naš telefon 0800/285252 i e-mail info@bulaja.com otvoren je za sve vidove podrške. Ukoliko imate bilo kakvih problema pri korištenju CD-ROM-a, instaliranju potrebnog softvera, ili ako imate neku primjedbu ili sugestiju, slobodno nam se obratite.

Urednik izdanja
Zvonimir Bulaja

 
 


povratak na "Klasike II"

 

 

1 knjiga 1 kunu