Logo Bulaja naklada
The Cat Time Stories
 

O NAMA
NOVOSTI
izdanja
NAGRADE
KONTAKTI
REGISTRACIJA
DOWNLOADS
WEB SHOP
ENGLISH

 

 

klasici III - povratak

 

 
 

Impresum

 
 
 
 
 • NAKLADNIK
  ALT F4 d.o.o. - Bulaja naklada
  Zagreb, Radnički dol 8
  Tel (besplatni): 0800/28 52 52 (0800/BULAJA)
  Tel: 01/482-3029
  Faks: 01/482-3357
  E-mail:
  info@bulaja.com
  www.bulaja.com
 • ZA NAKLADNIKA
  Zvonimir Bulaja
 • UREDNIK
  Zvonimir Bulaja
 • DIZAJN I IZRADA SUČELJA
  Helena Bulaja
 • UNOS (skeniranje)
  Marijana Hameršak, Ivan Mandić
 • KOREKTURA
  Jolanda Bulaja, Zvonimir Bulaja, Marijana Hameršak, Ivan Mandić, Dijana Pribačić
 • BILJEŠKE O PISCIMA
  Marijana Hameršak, Zvonimir Bulaja
 • POVIJEST KAZALIŠTA U HRVATSKOJ
  Zvonimir Bulaja

 • VIDEO ZAPISI

Na ustupljenim video materijalima i pomoći oko njihovog pribavljanja zahvaljujemo:

 • Ani Lederer

 • Hrvatskoj televiziji

 • Dubrovačkom ljetnom festivalu i ravnatelju g. Petru Miši Mihočeviću

 • Hrvatskom narodnom kazalištu Split i voditelju arhiva g. Vjeki Santriću.

Digitalizacija i obrada videa: Matej Meštrović


ZAHVALJUJEMO

 • svim pretplatnicima na strpljenju i razumijevanju

 • prof. dr. Borisu Senkeru na stručnoj pomoći i savjetima

 • Tanji Radović i knjižnici "Vladimir Nazor", Zagreb

 • g. Vinku Frlanu (www.lastovo.net)

 • posebno zahvaljujemo g. Miroslavu Vukmaniću

 • Special thanks to mr. Chris Cant

Izdavanje ovog CD-ROM-a financijski je pomoglo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske


Alat za pretraživanje Spy-CD:
PHD Computer Consultants Ltd.
http://www.phdcc.com/


Pri izradi ovog CD-ROM-a uložen je maksimalni mogući trud i pažnja, te su svi uključeni materijali pažljivo kontrolirani, korigirani i testirani. Međutim, ALT F4 d.o.o. i autori ne mogu biti odgovorni za bilo kakve štete, izravne i neizravne, prouzročene upotrebom ovog CD-ROM-a ili uključenog softvera, odnosno pogreškama u pojedinim tekstovima (nekompletni, netočni ili oštećeni podaci, greške pri unosu, povreda autorskih prava ili drugih propisa o intelektualnom vlasništvu).


 • TISAK
  Sony DADC Austria AG
 • ISBN: 953-6737- 04-3

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Acrobat logo, Acrobat eBook Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Microsoft Internet Explorer, Windows Media Player, MS-DOS are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.


 • © 2002. ALT F4 d.o.o.
  Sva prava pridržana.

Prilikom izrade rječnikâ i tumačâ imenâ uz pojedina djela konzultirana su sljedeća izdanja:

 • Bratoljub Klaić: Rječnik stranih riječi. Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1984.
 • Vladimir Anić: Rječnik hrvatskog jezika. 2. dopunjeno izdanje, Novi Liber, Zagreb, 1996.
 • Akademijin rječnik. JAZU, Zagreb, 1904-1910.
 • Opća enciklopedija. JLZ Miroslav Krleža, 1982.
 • Likovna enciklopedija. JLZ Miroslav Krleža, 1966.
 • Abdulah Škaljić: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Svjetlost, Sarajevo, 61989.
 • Rječnici u ediciji Pet stoljeća hrvatske književnosti (Matica hrvatska / Zora)
 • Rječnici u ediciji Stoljeća hrvatske književnosti (Matica hrvatska)

odnosno korišteni su izvori navedeni u napomenama uz pojedina djela.


Biografije hrvatskih dramskih pisaca sastavljene su na temelju podataka iz sljedećih leksikona i enciklopedija:

 • Antologija hrvatske drame I-III. Znanje, Zagreb, 1988.
 • Batušić, Nikola: Hrvatska drama 19. stoljeća. Logos, Split, 1986.
 • Batušić, Nikola: Povijest hrvatskog kazališta. Školska knjiga, Zagreb, 1978.
 • Bogišić, Vlaho; Čale Feldman, Lada; Duda, Dean; Matičević, Ivica: Leksikon hrvatske književnosti. Naprijed, Zagreb, 1998.
 • Čale, Frano: predgovor u: Marin Držić: Djela, Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb, 1987.
 • Grlović, Milan. Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća. Tiskara Rijeka [pretisak izdanja iz 1898-1900], Rijeka, 1992.
 • Hrvatski biografski leksikon. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1983-2002.
 • Hrvatski leksikon. Naklada Leksikon, Zagreb, 1996.
 • Krležijana. Ur. V. Visković, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1993-1999.
 • Leksikon hrvatskih pisaca. Školska knjiga, Zagreb, 2000.
 • Leksikon pisaca Jugoslavije. Matica srpska, Novi Sad, 1972.
 • Novak, Slobodan P. - Lisac, Josip: Hrvatska drama do narodnog preporoda I i II. Logos, Split, 1984.
 • Perillo, Francesco Saverio: Hrvatska crkvena prikazanja. Čakavski sabor, Split, 1978.
 • Senker, Boris: Hrestomatija novije hrvatske drame, I. dio: 1895-1940, Disput, Zagreb, 2000.
 • Senker, Boris: Hrestomatija novije hrvatske drame, II. dio: 1941-1995, Disput, Zagreb, 2001
 • Znameniti i zaslužni Hrvati [pretisak izdanja iz 1925], August Cesarec, Zagreb, 1990.

te na temelju predgovora/pogovora u edicijama Stari pisci hrvatski (JAZU), Pet stoljeća hrvatske književnosti (Matica hrvatska - Zora) i Stoljeća hrvatske književnosti (Matica hrvatska).


Prilikom sastavljanja Povijesti kazališta u Hrvatskoj korišteni su sljedeći izvori:

 • Antički teatar na tlu Jugoslavije, ur. Dušan Rnjak, Novi Sad, 1979.
 • Batušić, Nikola: Hrvatska drama 19. stoljeća, Split, 1986.
 • Batušić, Nikola: Povijest hrvatskog kazališta, Zagreb, 1978.
 • Dani hvarskog kazališta, Građa i eseji o hrvatskoj drami i teatru, Split, 1975-
 • Gavella, Branko: Hrvatsko glumište, Zagreb, 1953.
 • Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 1860-1985, ur. N. Batušić, Zagreb, 1985.
 • Novak, Slobodan P. - Lisac, Josip: Hrvatska drama do narodnog preporoda I i II, Split, 1984.
 • Repertoar hrvatskih kazališta 1840-1860-1980, ur. B. Hećimović, Zagreb, 1990.
 • Senker, Boris: Hrestomatija novije hrvatske drame, I. dio: 1895-1940, Zagreb, 2000.
 • Senker, Boris: Hrestomatija novije hrvatske drame, II. dio: 1941-1995, Zagreb, 2001

 
 

Napomene urednika

 
 

 

Koncepcija ovog CD-ROM-a uvjetovana je jednom činjenicom: da su dramska djela - uglavnom - namijenjena izvođenju na pozornici. Bez stavljanja tekstova u njihov povijesni i kazališni kontekst ovakva antologija dramske književnosti - najobimnija koja se ikad pojavila u nas! - bila bi nepotpuna, pa smo se ovaj put upravo stoga odlučili sadržaj CD-a "začiniti" pregledom povijesti kazališta u Hrvatskoj, te video zapisima i fotografijama. Prvi naš CD-ROM, "Klasici hrvatske književnosti I. - epika, romani, novele", bio je orijentiran isključivo na tekst, na drugom, "Pjesništvu", novost su bili zvučni zapisi, a "Drama i kazalište" obiluje vizualnim sadržajima - video isječcima i fotografijama. To je ujedno i razlog što je ovaj CD pun "do vrha" - prvi put nam je 650 MB prostora bilo jedva dovoljno.

Riječ-dvije o izboru dramskih tekstova: kriterij odabira bio je sličan kao i na dva prethodna CD-ROM-a. Znači, uglavnom smo se ograničili na djela starijih autora koja više nisu pod copyrightom, ali i ovdje imamo jednu iznimku: Miroslava Krležu. Taj je autor ujedno i zadnji u nizu. Premda smo imali namjeru uključiti i novije autore, nismo uspjeli postići dogovor oko dopuštenja za objavljivanje, pa je primjerice otpao Ranko Marinković. U našem izboru može se naći tekstova koji po samo književnim karakteristikama ne bi bili uvršteni u ovaj izbor da je riječ o klasičnoj knjizi, ali imaju povijesni značaj zbog svog kazališnog života, zbog neke izvedbe koja je značajna ne u književnim nego u teatarskim okvirima, odnosno, ovdje na CD-ROM-u, v. pod multimedija. Ima, doduše, i suprotnih slučajeva, kada je pri izboru presudio književni značaj - neka od uključenih dramskih djela nisu nikada postavljena na pozornici.

Pelegrinovićevu Jeđupku, objavljenu ranije na CD-ROM-u "Pjesništvo" uvrstili smo i ovdje, jer je riječ o djelu koje ima i lirske, ali i dramske karakteristike, što najbolje pokazuje video isječak iz hvarske izvedbe tog djela. Slično tomu, Đurđevićeve ekloge obično se svrstavaju u lirski žanr, ali je ujedno riječ o vrhuncu naše dijaloške pastoralne poezije - obzirom da ih nismo uvrstili na CD-ROM "Poezija", objavljujemo ih ovdje.

Edicija "Klasici hrvatske književnosti" nastavlja se izdanjem posvećenom putopisima. U međuvremenu ćemo objaviti nekoliko novih, potpuno drugačije koncipiranih CD-ROM izdanja: naš međunarodni projekt "Priče iz davnine Ivane Brlić Mažuranić" dobiva svjetske nagrade i prije nego što se pojavio, a pripremamo i novu CD-ROM ediciju "Književnost u zvučnom zapisu". Više o tome na našim Web stranicama na adresi www.bulaja.com.

Naš besplatni telefon 0800/285252 i e-mail info@bulaja.com otvoreni su za sve vidove podrške. Ukoliko imate bilo kakvih problema pri korištenju CD-ROM-a, instaliranju potrebnog softvera, ili ako imate neku primjedbu ili sugestiju, slobodno nas kontaktirajte.

Urednik izdanja
Zvonimir Bulaja


klasici III - povratak

 

1 knjiga 1 kunu